PROSJEKT «ja til bærekraftig ørretstamme»

Ringerikes Sportsfiskere vil gjennom konkrete prosjekter sette elva tilbake i en slik tilstand at naturlig reproduksjon av Randselvørreten, uten hjelp fra mennesker. Dette er et stort og langsiktig prosjekt, men viktig for å sikre at denne unike ørretstammen overlever og at våre etterkommere kan få gleden av å oppleve denne ørreten.