PROSJEKT «ja til bærekraftig ørretstamme»

Ringerikes Sportsfiskere vil gjennom konkrete prosjekter sette elva tilbake i en slik tilstand, at naturlig reproduksjon av Randselvørreten uten hjelp fra mennesker. Dette er et stort og langsiktig prosjekt, men viktig for å sikre at denne unike ørretstammen overlever og at våre etterkommere kan få gleden av å oppleve denne ørreten.

Dokumenter

Prospektet vi har arbeidet etter gjennom hele prosjektperioden på 5 år
Prospekt- ja til bærekraftig ørretstamme_TRYKK

Sluttrapporten fra prosjektet.
Prosjektrapport RSF