Stilling Navn Kontaktinformasjon
Leder Liv Landmark kommer snart
Nestleder Arild Brådalen kommer snart
Sekretær Tom Andreas Krane Vingås kommer snart
Kasserer Ole Sigmund Johansen kommer snart
Styremedlem Frede Gruer kommer snart
Styremedlem Eilif Eckhoffn kommer snart
Styremedlem Tore Tveit kommer snart