Styrets sammensetning

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Medlemsutvikling:
Habitatsarbeid:

Birger Bekkevold
Knut Olav Olsen Margit
Tom Andreas K. Vingås
Ole Sigmund Johansen
Thomas Karlsen
Bjørnar Berg

Tlf. 932 34 998
Tlf. 930 01 626
Tlf. 416 41 880
Tlf. 916 19 118
Tlf. 911 99 715
Tlf. 400 98 941