RINGERIKES SPORTSFISKERE

Med hjerte for fiske og vedlikehold av fiskebestanden

Fiskefeber går aldri over, men vi lever godt med den

Vår tekst

Kjøp fiskekort

Kjøp fiskekort til Randselva, storørretens rike her.

Vannstand

Klikk her for å se vannstanden i Randselva

Fangstrapportering

Hatt fiskelykke? klikk her for å rapportere inn fangsten!

Båtutleie

Ønsker du å leie robåt for fiske i Randselva? klikk her

Om oss

Om oss (mal)

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. 

I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem. Ringerikes sportsfiskere er en frivillig  forening som arbeider aktivt for å skape fiskeglede i og rundt omkring i Ringerike.

Vi arrangerer felles turer, medlemskvelder med gode foredragsholder,  kurs og mer.

Samarbeidspartnere

Kremmertorvet Sport & fritid
Kremmertorvet Sport & fritid

Kremmertorvet Sport og Fritid er en fagbutikk, med stort fokus på sykkel, langrenn og fiske. Vi har erfarne ansatte, med stor faglig kunnskap innen sine kategorier.

Kremmertorvet Sport & fritid

Kremmertorvet Sport og Fritid er en fagbutikk, med stort fokus på sykkel, langrenn og fiske. Vi har erfarne ansatte, med stor faglig kunnskap innen sine kategorier.

Bli medlem

Medlemskap, regler, årsrapporter og mer

Bli medlem

Bli medlem hos Ringerikes Sportsfiskere og få tilgang til alle våre arrangementer samt bli en del i vårt sosiale fellesskap. Kontingent 300,-kr  

Les mer ...

Fiskeregler

 Vet du hvilke regler som gjelder når du skal på fisketur?  Følgende regler gjelder for fiske i  RRSF  sine strekninger i 2022. 

Les mer ...

Vedtekter

Her kan du lese vedtekter for Ringerikes Sportsfiskere

Les mer ...

Prosjekter

Her kan du lese om aktuelle prosjekter og temaer i regi av Ringerikes sportsfiskere.

Årsmøter og styremøter

Gjennom referatene fra års og styremøtene får du et innblikk i hvilke saker vi jobber med.  For å ivareta personopplysningsloven, blir ikke person-sensetiv informasjon lagt ut.

Les mer ...

Klubbhus

Klubbhuset vårt er på Helgelandsmoen, Patruljeveien 31C, Hønefoss

Nyheter

Årsmøte 2023 | MANDAG 27. MARS 2023 KLOKKEN 18:00

Styret inviterer til Årsmøte, 27. Mars klokken 18:00 og avholdes i klubbens lokaler på Helgelandsmoen.

Les mer ...

Fremtidsvisjon for Randselva | TIRSDAG 14. MARS 2023 KLOKKEN 19:00

Ringerike Sportsfiskere jobber primært for å redde og styrke den unike storørretstammen som bor i Tyrifjorden og gyter i Randselva. Sommeren 2021 engasjerte vi rådgivningsselskapet Asplan-Viak til å utarbeide en fremtidsvisjon for elva, en plan for å møte framtidens behov

Tirsdag 14. mars legger vi fram planene på ByLab Hønefoss

Les mer ...

Ekstraordinært medlemsmøte | MANDAG 27. MARS ETTER ÅRSMØTET

Innkalling til ekstraordinært medlemsmøte

om Saken:

Høringsnotat angående Randselva kraftverks meldingsfase om eventuell konsesjonssøknad for nytt

kraftverk ved Bergerfoss.

Les mer ...

Følg oss på facebook for nyheter og aktuelt innhold

Kontakt oss

Hønefoss, 3515 HØNEFOSS
Orgnr 997 307 062